CURSUSGELDEN

                                                                                       Jaarbedrag

                                                           Proefmaand:           10 gedeeltes à:

Leeftijd 4 tot en met 5 jaar (3/4 uur p.w.) €       20,25           €         17,25

Leeftijd 6 tot en met 15 jaar (1 uur p.w.)  €        26,00            €        23,00

Leeftijd vanaf 16 jaar (1 uur p.w.)            €        32,00            €        29,00

Jong Talentgroep 8 – 12 jaar (2,25 uur p.w.)         n.v.t.            €        40,25

Selectie 12 – 15 jaar (2,50 uur p.w.)                    n.v.t.            €        46,00

Selectie 16 jaar en ouder (2,50 uur p.w.)               n.v.t.            €        58,00

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 10,00, tegelijkertijd bij de eerste contributie-/proefmaandbetaling te voldoen.

 

Bovengenoemde cursusgelden zijn berekend over 10 maanden (september tot en met juni), en zijn gebaseerd op 1 lesuur per week.
Bij lessen van 1,5 uur dient het bedrag X 1½ berekend en overgemaakt te worden.
Bij het volgen van meerdere lessen van eenzelfde persoon wordt bij een tweede les 50% contributie berekend.

Na de proefmaand of bij directe lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.
De dansstudio is gesloten in de maanden juli en augustus.
Deze maanden worden niet meegeteld als opzegtermijn.

 


Facebook

Twitter